Szkolenia z zakresu bhp

Celem szkolenia z zakresu BHP jest zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi na  stanowiskach pracy.

 • szkolenie wstępne BHP
 • szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • szkolenie okresowe BHP dla pracowników biurowych
 • szkolenie okresowe BHP dla pracowników robotniczych
 • Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktarzu stanowiskowego

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia i życia.Szkolenie prowadzone jest przez instruktora pierwszej pomocy a uczestnicy praktycznych umiejętności uczą się podczas ćwiczeń.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Celem szkolenia jest przygotowanie do organizacji i przeprowadzania działań ewakuacyjnych na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia.

Usługi BHP

 • doradztwo z zakresu BHP
 • nadzór dokumentacji związanej z BHP
 • udział w postępowaniach powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, badanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz opracowywanie wynikających z nich wniosków profilaktycznych
 • kontrola stanowisk pracy, doradztwo w opracowywaniu regulaminów, instrukcji ogólnych dotyczących BHP i ppoż.
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, a także przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych